Εκδηλώσεις του έτους 2017


ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΜΠΑΡΙ ΙΤΑΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΛΑΛΙΑΣΗ