Εκδηλώσεις του έτους 2017

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΜΠΑΡΙ ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΛΑΛΙΑΣΗ